Koers

Onze missie 
“We bieden grensverleggend onderwijs: we creëren een onderwijsomgeving waarin leerlingen en medewerkers uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen”

Onze missie, visie en kernwaarden worden in een koersplan vastgelegd. Een koers geeft de richting aan: het dient als basis voor alles wat we doen. Dé wegwijzer voor onze schoolplannen, teamplannen en ambities.

Samen grenzen verleggen
Het koersplan 2021-2024 is samengevat in zes koerslijnen. De eerste drie gaan vooral over de samenwerking met anderen, de laatste drie zijn onze eigen interne ambities.

Het landschap waarin de scholen en diensten van SSOE hun werk doen, is complex. Als we grenzen willen verleggen, is een routekaart een mooi instrument. In 2024 ontwikkelen we een nieuw koersplan die aansluit bij onze vernieuwde missie, leidende principes en gedragsankers.  

Koersplan 2021-2024