Scholen

Onze stichting biedt speciaal onderwijs (SO) en speciaal voortgezet onderwijs (VSO). We hebben scholen in Eindhoven en Helmond. Deze scholen bieden onderwijs aan meer dan 700 leerlingen. 

Voor meer informatie over het type onderwijs, aanmeldproces en schoolondersteuningsprofiel, bezoek de website van de desbetreffende school.  Of vind je antwoord bij onze Wegwijzer
 

Antoon van Dijkschool, Helmond


De Antoon van Dijkschool biedt speciaal onderwijs (SO) aan ruim 100 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Voor kinderen die (zeer) moeilijk lerend zijn als gevolg van een verstandelijke beperking, bijkomende problematieken zoals een laag sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd, autismespectrumstoornis (ASS) en specifieke syndromen.

Naar de school

VAN DIJKCOLLEGE, HELMOND


Het Van Dijkcollege biedt speciaal voortgezet onderwijs (VSO) aan ruim 100 leerlingen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Voor kinderen die (zeer) moeilijk lerend zijn als gevolg van een verstandelijke beperking, bijkomende problematieken zoals een laag sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd, autismespectrumstoornis (ASS) en specifieke syndromen.

Naar de school

MYTYLSCHOOL EINDHOVEN


Mytylschool Eindhoven biedt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan ruim 180 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Voor kinderen die extra ondersteuningsbehoeften hebben op het gebied van lichamelijke en/of meervoudige beperkingen. 

Naar de school

MBS EINDHOVEN


MBS Eindhoven biedt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan ruim 300 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Voor kinderen die extra ondersteuningsbehoeften hebben op het gebied van (ernstige) verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerend in combinatie met autisme, en bijkomende problematieken zoals een laag sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd.

Naar de school

Van onderwijs naar maatschappij

Onze belangrijkste taak is het voorbereiden van onze leerlingen op een zinvolle plek in de maatschappij. Van vervolgonderwijs en dagbesteding tot aan een baan. Hiervoor is Route040 dé plek. 
Bij Route040 begeleiden we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de overgangsfase van school naar zelfstandigheid. Met als doel een passende en duurzame werkplek te vinden waardoor de jongeren volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Samen met onderwijs- en zorgpartners en ondernemers werken we aan de groei en ontwikkeling van onze jongeren. Zodat ze vol vertrouwen de volgende stap kunnen zetten op hun levenspad.

Naar route040