Over ons

Er werken ongeveer 350 medewerkers bij SSOE. Zij zorgen er gezamenlijk voor dat ruim 700 leerlingen bij SSOE onderwijs en begeleiding krijgen en/of middels het delen van onze expertise dat leerlingen in het speciaal of regulier onderwijs het beste passende onderwijs kunnen genieten: kinderen met een leer- en taalachterstand, gedragsproblemen, motorische uitdagingen, autisme en hoogbegaafdheid. Dit doen we met name in de regio Eindhoven, Helmond-Peelland en Noord-Limburg.  Een samenvatting van onze jaarcijfers van 2022 vind je in onze factsheet

We gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. En werken hierbij nauw samen met gemeentes en relevante partners in het onderwijs, de zorg, welzijn, hulpverlening en ondernemers. Ouders/verzorgers zijn hierbij onze belangrijkste partners.

Onze missie 
“We bieden grensverleggend onderwijs: we creëren een onderwijsomgeving waarin leerlingen en medewerkers uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen” 

We hanteren 3 leidende principes

  1. We bieden iedereen perspectief om optimaal te ontwikkelen
  2. Met alles wat ik doe, draag ik bij aan de ontwikkeling van ons onderwijs
  3. Ik ga uit van jouw professionele kwaliteit

Om deze principes richting en invulling te geven, zijn er 6 gedragsankers geformuleerd

Deze gedragsankers gelden voor medewerkers, leerlingen en andere betrokkenen in ons onderwijs. 

  1. Ik werk vanuit de verbinding
  2. Ik doe wat goed is voor mezelf én voor de ander
  3. Ik denk in mogelijkheden en sta open voor andere inzichten
  4. Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag, handelen en resultaten
  5. Ik heb hoge verwachtingen van mezelf en de ander
  6. Ik maak heldere afspraken en kom die na

Deze ankers vormen - met onze leidende principes en missie - de basis voor de gezamenlijke keuzes die we maken als scholen, expertisecentra en SSOE.