Toezicht

Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het totale belang van onze organisatie en de werkomgeving. Hieronder vind je meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht, het Reglement en het Toezichtkader.

- Leden Raad van Toezicht
- Reglement
- Toezichtkader

Een van de manieren waarop we verantwoording afleggen, is door middel van ons jaarverslag. In dit verslag lees je meer over de activiteiten en prestaties van SSOE in het afgelopen jaar. 

- Jaarverslag 2022