Magazine

De belangrijkste taak van SSOE is het voorbereiden van onze leerlingen op een zinvolle plek in de maatschappij. We zetten onze expertise op dit gebied in op onze eigen scholen én op reguliere scholen in onze regio. Daar maken wij het verschil en daar zorgen we dat onderwijs écht inclusief wordt. Als leerlingen passend worden ondersteund op school, kunnen ze hun grenzen verleggen en hun plek in onze wereld vinden. 

In ons magazine delen we graag verhalen uit onze praktijk. Over onze leerlingen die we samen met leerkrachten, ouders en andere samenwerkingspartners vooruithelpen. We laten zien welke innovaties we inzetten op scholen en vertellen wat goed werkgeverschap voor ons betekent. En wat we doen om het onderwijs daadwerkelijk inclusief te maken. 

Magazine 2023

 

Eerdere edities