Medezeggenschapsraad

Bij SSOE hebben we een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die een belangrijke rol speelt in onze besluitvorming. De GMR bestaat uit twee vertegenwoordigers van elke school: één namens het personeel en één namens de ouders/verzorgers. Volgens de Wet Medezeggenschap op scholen heeft de GMR advies- of instemmingsrecht over specifieke onderwerpen.

De GMR komt vijf keer per jaar samen met de bestuurder van SSOE om de hoofdlijnen van ons beleid  en onderwerpen die invloed hebben op alle scholen van SSOE te bespreken. 

Hieronder vind je het reglement en het jaarverslag van de GMR.

- Reglement GMR
- Jaarverslag GMR

Elke school binnen onze stichting heeft ook een Medezeggenschapsraad (MR) met advies- of instemmingrecht. Hier worden onderwerpen besproken die specifiek betrekking hebben op de desbetreffende school.

Heb je vragen of wil je contact opnemen met ons?

E-mail ons