Aanmelden

Je kunt contact opnemen met de school van keuze. Deze school onderzoekt of je kind past op de betreffende school.
Je kind heeft ook een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal Onderwijs nodig om toegelaten te worden op de nieuwe school. Deze wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband in de regio. Zij bekijken of jouw kind de ondersteuning nodig heeft van het speciaal onderwijs en beslissen of ze een TLV afgeven. 

Wil je je kind specifiek aanmelden op een van onze SSOE-scholen? 

Meer algemene informatie

Als een kind naar speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs of praktijkonderwijs gaat, is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vereist. De school dient de TLV-aanvraag in. Dit is niet de rol van de ouders. 

In deze aanvraag beschrijft de school welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Zodra alle benodigde documentatie is verzameld, stuurt de school de aanvraag naar het samenwerkingsverband. Daar beoordeelt een team van experts de aanvraag. Soms kan het gebeuren dat een aanvraag wordt afgewezen. 

Meer informatie

Wil je je kind aanmelden op één van onze scholen? Dan verwijzen we je graag naar de specifieke aanmeldprocedures van onze scholen. 

MBS Eindhoven
Antoon van Dijkschool (SO)
Van Dijkcollege (VSO)
Mytylschool Eindhoven

Heb je hier vragen over? Stuur ons dan een e-mail.

E-mail ons

Overzicht samenwerkingsverbanden primair onderwijs

PO 30-05      De MeierijWebsite
PO 30-06Oss-Uden-VeghelWebsite
PO 30-07Eindhoven, Samen voor kinderenWebsite
PO 30-08Helmond-PeellandWebsite
PO 30-09Valkenswaard, Veldhoven e.o. (Kempen)   Website
PO 31-01PO Noord-LimburgWebsite
PO 31-03 PO Weert, NederweertWebsite

 

Overzicht samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs

VO 30-05      De Meierij                                                        Website
VO 30-06Oss-Uden-Veghel                                      Website
VO 30-07Eindhoven - Kempen, RSV PVOWebsite
VO 30-08Helmond-PeellandWebsite
VO 31-01Noord-LimburgWebsite
VO 31-03Weert, NederweertWebsite

 

 

 

De website 'Scholen op de kaart' geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. 
Je kunt hier alle scholen in deze regio vinden. 

Scholen op de kaart

Iedere school heeft zorgplicht. Dit betekent dat de school jou als ouder helpt met het vinden van een passende onderwijsplek voor je kind. Dit kan zijn bij de school waar je je kind hebt aangemeld, maar ook op een andere school. 

De school waar je kind is aangemeld, kijkt eerst of je kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel van de school vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan zoekt de school een andere school binnen het samenwerkingsverband. 

Bij voorkeur zoek je samen met de school een passende plek voor je kind in het onderwijs. Meer over aanmelden bij onze scholen kun je in deze wegwijzer lezen. 

Zorgplicht