Verstandelijke beperking

Iedere leerling met een (licht) verstandelijke beperking is anders. De Externe Dienstverlening heeft de specifieke expertise in huis om school, leerlingen en ouders hierin te adviseren en te ondersteunen. Schakel de experts van de Externe Dienstverlening in voor adequaat en handelingsgericht advies afgestemd op jouw leerling met een verstandelijke beperking. 

Hieronder vind je een aantal interessante websites over het kind met een verstandelijke beperking.

Het Autisme Steunpunt, onderdeel van SSOE heeft geparticipeerd in het project "De sensatie van een Goed Leven (SGL)".

Hoe weet je bij een leerling met autisme én een verstandelijke beperking wat deze leerling ervaart op school? Wat hij prettig of onprettig vindt? Hoe je de prikkels thuis en op school aanpast aan de behoefte van die leerling?

Via een impactonderzoek werd bekeken hoe je door een goede prikkelbalans de kwaliteit van bestaan voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) én een verstandelijke beperking kunt verbeteren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een gratis online en makkelijk toepasbare website, Sensonate. Speciaal voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking en hun omgeving als ouders, begeleiders en leerkrachten. Vol inspiratie en informatie. 

Heb je een leerling met (het vermoeden van) autisme en een verstandelijke beperking en vraag je je af of er mogelijk iets speelt in de prikkelverwerking, ga dan naar Sensonate. De site staat vol ervaringsverhalen, (wetenschappelijke) kennis en tools om prikkelverwerking in kaart te brengen en/of er over in gesprek te gaan met ouders en begeleiders.